Working..

Mua thẻ game, virus, 3g/4g Mobi

Mua mã thẻ

Nạp tiền điện thoại

THÔNG BÁO

Hiện chúng tôi dừng vĩnh viễn không cung cấp dịch vụ đổi thẻ, đề nghị khách hàng rút tiền hoặc để lại để giao dịch mua thẻ cào điện thoại, phần mềm diệt virút, data 3G/4G sau này.

Dịch vụ nổi bậtRút tiền về tài khoản

Dịch vụ nổi bậtTải app Android napthe365

Dịch vụ nổi bậtTài liệu kết nối mua thẻ

Dịch vụ nổi bậtPhần mềm in mã thẻ

Dịch vụ nổi bậtTặng quà giữa các tài khoản thành viên

 

Bảng chiết khấu mua mã thẻ cào điện thoại

( Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản napthe365 )
Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
Viettel  10.000 VNĐ 2% 9.800 VNĐ
Viettel  20.000 VNĐ 2% 19.600 VNĐ
Viettel  30.000 VNĐ 2% 29.400 VNĐ
Viettel  50.000 VNĐ 4% 48.000 VNĐ
Viettel  100.0000 VNĐ 4% 96.000 VNĐ
Viettel  200.0000 VNĐ 4% 192.000 VNĐ
Viettel  300.0000 VNĐ 4% 288.000 VNĐ
Viettel  500.0000 VNĐ 4% 480.000 VNĐ

 

THÔNG BÁO

Hiện chúng tôi dừng vĩnh viễn không cung cấp dịch vụ đổi thẻ, đề nghị khách hàng rút tiền hoặc để lại để giao dịch mua thẻ cào điện thoại, phần mềm diệt virút, data 3G/4G sau này.

Dịch vụ nổi bậtRút tiền về tài khoản

Dịch vụ nổi bậtTải app Android napthe365

Dịch vụ nổi bậtTài liệu kết nối mua thẻ

Dịch vụ nổi bậtPhần mềm in mã thẻ

Dịch vụ nổi bậtTặng quà giữa các tài khoản thành viên

 

Bảng chiết khấu mua mã thẻ cào điện thoại

( Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản napthe365 )
Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
Viettel 10000 10.000 VNĐ 2% 9.800 VNĐ
Viettel 20000 20.000 VNĐ 2% 19.600 VNĐ
Viettel 30000 30.000 VNĐ 2% 29.400 VNĐ
Viettel 50000 50.000 VNĐ 4% 48.000 VNĐ
Viettel 100000 100.0000 VNĐ 4% 96.000 VNĐ
Viettel 200000 200.0000 VNĐ 4% 192.000 VNĐ
Viettel 300000 300.0000 VNĐ 4% 288.000 VNĐ
Viettel 500000 500.0000 VNĐ 4% 480.000 VNĐ