Tích hợp API mua thẻ tự động
Thẻ viettel
Thẻ mobifone
Thẻ vinaphone
Thẻ vietnamobile

Mệnh giá thẻ Viettel

Thẻ viettel 10k 10.000 vnđ

0.5% Giá bán: 9.950 VNĐ

Thẻ viettel 20k 20.000 vnđ

0.5% Giá bán: 19.900 VNĐ

Thẻ viettel 30k 30.000 vnđ

0.5% Giá bán: 29.850 VNĐ

Thẻ viettel 50k 50.000 vnđ

2.5% Giá bán: 48.750 VNĐ

Thẻ viettel 100k 100.000 vnđ

2.5% Giá bán: 97.500 VNĐ

Thẻ viettel 200k 200.000 vnđ

2.5% Giá bán: 195.000 VNĐ

Thẻ viettel 300k 300.000 vnđ

2.5% Giá bán: 292.500 VNĐ

Thẻ viettel 500k 500.000 vnđ

2.5% Giá bán: 487.500 VNĐ

Thẻ mobifone 10k 10.000 vnđ

1.5% Giá bán: 9.850 VNĐ

Thẻ mobifone 20k 20.000 vnđ

1.5% Giá bán: 19.700 VNĐ

Thẻ mobifone 30k 30.000 vnđ

1.5% Giá bán: 29.550 VNĐ

Thẻ mobifone 50k 50.000 vnđ

3.5% Giá bán: 48.250 VNĐ

Thẻ mobifone 100k 100.000 vnđ

3.5% Giá bán: 96.500 VNĐ

Thẻ mobifone 200k 200.000 vnđ

3.5% Giá bán: 193.000 VNĐ

Thẻ mobifone 300k 300.000 vnđ

3.5% Giá bán: 289.500 VNĐ

Thẻ mobifone 500k 500.000 vnđ

3.5% Giá bán: 482.500 VNĐ

Thẻ vinaphone 10k 10.000 vnđ

1.5% Giá bán: 9.850 VNĐ

Thẻ vinaphone 20k 20.000 vnđ

1.5% Giá bán: 19.700 VNĐ

Thẻ vinaphone 30k 30.000 vnđ

1.5% Giá bán: 29.550 VNĐ

Thẻ vinaphone 50k 50.000 vnđ

3.5% Giá bán: 48.250 VNĐ

Thẻ vinaphone 100k 100.000 vnđ

3.5% Giá bán: 96.500 VNĐ

Thẻ vinaphone 200k 200.000 vnđ

3.5% Giá bán: 193.000 VNĐ

Thẻ vinaphone 300k 300.000 vnđ

3.5% Giá bán: 289.500 VNĐ

Thẻ vinaphone 500k 500.000 vnđ

3.5% Giá bán: 482.500 VNĐ

Thẻ vietnamobile 10k 10.000 vnđ

3% Giá bán: 9.700 VNĐ

Thẻ vietnamobile 20k 20.000 vnđ

3% Giá bán: 19.400 VNĐ

Thẻ vietnamobile 30k 30.000 vnđ

3% Giá bán: 29.100 VNĐ

Thẻ vietnamobile 50k 50.000 vnđ

5% Giá bán: 47.500 VNĐ

Thẻ vietnamobile 100k 100.000 vnđ

5% Giá bán: 95.000 VNĐ

Thẻ vietnamobile 200k 200.000 vnđ

5% Giá bán: 190.000 VNĐ

Thẻ vietnamobile 300k 300.000 vnđ

5% Giá bán: 285.000 VNĐ

Thẻ vietnamobile 500k 500.000 vnđ

5% Giá bán: 475.500 VNĐ

Bảng chiết khấu mua thẻ Viettel

(Dành cho khách hàng là thành viên của hệ thống Napthe365.com)

Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
10.000 VNĐ 0.5% 9.950 VNĐ
20.000 VNĐ 0.5% 19.900 VNĐ
30.000 VNĐ 0.5% 29.850 VNĐ
50.000 VNĐ 2.5% 48.750 VNĐ
100.000 VNĐ 2.5% 97.500 VNĐ
200.000 VNĐ 2.5% 195.000 VNĐ
300.000 VNĐ 2.5% 292.500 VNĐ
500.000 VNĐ 2.5% 487.500 VNĐ

Bảng chiết khấu mua thẻ Mobifone

(Dành cho khách hàng là thành viên của hệ thống Napthe365.com)

Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
10.000 VNĐ 1.5% 9.850 VNĐ
20.000 VNĐ 1.5% 19.700 VNĐ
30.000 VNĐ 1.5% 29.550 VNĐ
50.000 VNĐ 3.5% 48.250 VNĐ
100.000 VNĐ 3.5% 96.500 VNĐ
200.000 VNĐ 3.5% 193.000 VNĐ
300.000 VNĐ 3.5% 289.500 VNĐ
500.000 VNĐ 3.5% 482.500 VNĐ

Bảng chiết khấu mua thẻ Vinaphone

(Dành cho khách hàng là thành viên của hệ thống Napthe365.com)

Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
10.000 VNĐ 1.5% 9.850 VNĐ
20.000 VNĐ 1.5% 19.700 VNĐ
30.000 VNĐ 1.5% 29.550 VNĐ
50.000 VNĐ 3.5% 48.250 VNĐ
100.000 VNĐ 3.5% 96.500 VNĐ
200.000 VNĐ 3.5% 193.000 VNĐ
300.000 VNĐ 3.5% 289.500 VNĐ
500.000 VNĐ 3.5% 482.500 VNĐ

Bảng chiết khấu mua thẻ Vietnamobile

(Dành cho khách hàng là thành viên của hệ thống Napthe365.com)

Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
10.000 VNĐ 3.0% 9.700 VNĐ
20.000 VNĐ 3.0% 19.400 VNĐ
50.000 VNĐ 5.0% 47.500 VNĐ
100.000 VNĐ 5.0% 95.000 VNĐ
200.000 VNĐ 5.0% 190.000 VNĐ
300.000 VNĐ 5.0% 285.000 VNĐ
500.000 VNĐ 5.0% 475.500 VNĐ

Nạp tiền vào tài khoản

Phần mềm in mã thẻ

Liên hệ qua số điện thoại Liên hệ qua skype
Hãy chat với chúng tôi
Chào bạn, Tìm việc 365 có thể hỗ trợ gì cho
bạn!