Working..

Mua thẻ game, virus, 3g/4g Mobi

Mua mã thẻ

Nạp tiền điện thoại

Bảng chiết khấu mua mã thẻ cào điện thoại

( Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản napthe365 )
Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
Viettel 500.0000 VNĐ 5.1% 474.500 VNĐ
Viettel  300.0000 VNĐ 5.1% 284.700 VNĐ
Viettel  200.0000 VNĐ 5.1% 189.800 VNĐ
Viettel  100.0000 VNĐ 5.1% 94.900 VNĐ
Viettel  50.000 VNĐ 5.1% 47.450 VNĐ
Viettel  30.000 VNĐ 3.1% 29.070 VNĐ
Viettel  20.000 VNĐ 3.1% 19.380 VNĐ
Viettel  10.000 VNĐ 3.1% 9.690 VNĐ

 

Bảng chiết khấu mua mã thẻ cào điện thoại

( Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản napthe365 )
Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
Viettel 500.0000 VNĐ 5.1% 474.500 VNĐ
Viettel  300.0000 VNĐ 5.1% 284.700 VNĐ
Viettel  200.0000 VNĐ 5.1% 189.800 VNĐ
Viettel  100.0000 VNĐ 5.1% 94.900 VNĐ
Viettel  50.000 VNĐ 5.1% 47.450 VNĐ
Viettel  30.000 VNĐ 3.1% 29.070 VNĐ
Viettel  20.000 VNĐ 3.1% 19.380 VNĐ
Viettel  10.000 VNĐ 3.1% 9.690 VNĐ

 -->