Tích hợp API mua thẻ tự động
Thẻ viettel
Thẻ mobifone
Thẻ vinaphone
Thẻ vietnamobile

Mệnh giá thẻ Viettel

Thẻ viettel 10k 10.000 vnđ

0.5% Giá bán: 9.950 VNĐ

Thẻ viettel 20k 20.000 vnđ

0.5% Giá bán: 19.900 VNĐ

Thẻ viettel 30k 30.000 vnđ

0.5% Giá bán: 29.850 VNĐ

Thẻ viettel 50k 50.000 vnđ

2.5% Giá bán: 48.750 VNĐ

Thẻ viettel 100k 100.000 vnđ

2.5% Giá bán: 97.500 VNĐ

Thẻ viettel 200k 200.000 vnđ

2.5% Giá bán: 195.000 VNĐ

Thẻ viettel 300k 300.000 vnđ

2.5% Giá bán: 292.500 VNĐ

Thẻ viettel 500k 500.000 vnđ

2.5% Giá bán: 487.500 VNĐ

Thẻ mobifone 10k 10.000 vnđ

1.5% Giá bán: 9.850 VNĐ

Thẻ mobifone 20k 20.000 vnđ

1.5% Giá bán: 19.700 VNĐ

Thẻ mobifone 30k 30.000 vnđ

1.5% Giá bán: 29.550 VNĐ

Thẻ mobifone 50k 50.000 vnđ

3.5% Giá bán: 48.250 VNĐ

Thẻ mobifone 100k 100.000 vnđ

3.5% Giá bán: 96.500 VNĐ

Thẻ mobifone 200k 200.000 vnđ

3.5% Giá bán: 193.000 VNĐ

Thẻ mobifone 300k 300.000 vnđ

3.5% Giá bán: 289.500 VNĐ

Thẻ mobifone 500k 500.000 vnđ

3.5% Giá bán: 482.500 VNĐ

Thẻ vinaphone 10k 10.000 vnđ

1.5% Giá bán: 9.850 VNĐ

Thẻ vinaphone 20k 20.000 vnđ

1.5% Giá bán: 19.700 VNĐ

Thẻ vinaphone 30k 30.000 vnđ

1.5% Giá bán: 29.550 VNĐ

Thẻ vinaphone 50k 50.000 vnđ

3.5% Giá bán: 48.250 VNĐ

Thẻ vinaphone 100k 100.000 vnđ

3.5% Giá bán: 96.500 VNĐ

Thẻ vinaphone 200k 200.000 vnđ

3.5% Giá bán: 193.000 VNĐ

Thẻ vinaphone 300k 300.000 vnđ

3.5% Giá bán: 289.500 VNĐ

Thẻ vinaphone 500k 500.000 vnđ

3.5% Giá bán: 482.500 VNĐ

Thẻ vietnamobile 10k 10.000 vnđ

3% Giá bán: 9.700 VNĐ

Thẻ vietnamobile 20k 20.000 vnđ

3% Giá bán: 19.400 VNĐ

Thẻ vietnamobile 30k 30.000 vnđ

3% Giá bán: 29.100 VNĐ

Thẻ vietnamobile 50k 50.000 vnđ

5% Giá bán: 47.500 VNĐ

Thẻ vietnamobile 100k 100.000 vnđ

5% Giá bán: 95.000 VNĐ

Thẻ vietnamobile 200k 200.000 vnđ

5% Giá bán: 190.000 VNĐ

Thẻ vietnamobile 300k 300.000 vnđ

5% Giá bán: 285.000 VNĐ

Thẻ vietnamobile 500k 500.000 vnđ

5% Giá bán: 475.500 VNĐ

Bảng chiết khấu mua thẻ Viettel

(Dành cho khách hàng là thành viên của hệ thống Napthe365.com)

Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
10.000 VNĐ 0.5% 9.950 VNĐ
20.000 VNĐ 0.5% 19.900 VNĐ
30.000 VNĐ 0.5% 29.850 VNĐ
50.000 VNĐ 2.5% 48.750 VNĐ
100.000 VNĐ 2.5% 97.500 VNĐ
200.000 VNĐ 2.5% 195.000 VNĐ
300.000 VNĐ 2.5% 292.500 VNĐ
500.000 VNĐ 2.5% 487.500 VNĐ

Bảng chiết khấu mua thẻ Mobifone

(Dành cho khách hàng là thành viên của hệ thống Napthe365.com)

Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
10.000 VNĐ 1.5% 9.850 VNĐ
20.000 VNĐ 1.5% 19.700 VNĐ
30.000 VNĐ 1.5% 29.550 VNĐ
50.000 VNĐ 3.5% 48.250 VNĐ
100.000 VNĐ 3.5% 96.500 VNĐ
200.000 VNĐ 3.5% 193.000 VNĐ
300.000 VNĐ 3.5% 289.500 VNĐ
500.000 VNĐ 3.5% 482.500 VNĐ

Bảng chiết khấu mua thẻ Vinaphone

(Dành cho khách hàng là thành viên của hệ thống Napthe365.com)

Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
10.000 VNĐ 1.5% 9.850 VNĐ
20.000 VNĐ 1.5% 19.700 VNĐ
30.000 VNĐ 1.5% 29.550 VNĐ
50.000 VNĐ 3.5% 48.250 VNĐ
100.000 VNĐ 3.5% 96.500 VNĐ
200.000 VNĐ 3.5% 193.000 VNĐ
300.000 VNĐ 3.5% 289.500 VNĐ
500.000 VNĐ 3.5% 482.500 VNĐ

Bảng chiết khấu mua thẻ Vietnamobile

(Dành cho khách hàng là thành viên của hệ thống Napthe365.com)

Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
10.000 VNĐ 3.0% 9.700 VNĐ
20.000 VNĐ 3.0% 19.400 VNĐ
50.000 VNĐ 5.0% 47.500 VNĐ
100.000 VNĐ 5.0% 95.000 VNĐ
200.000 VNĐ 5.0% 190.000 VNĐ
300.000 VNĐ 5.0% 285.000 VNĐ
500.000 VNĐ 5.0% 475.500 VNĐ

Nạp tiền vào tài khoản

Phần mềm in mã thẻ

Liên hệ qua số điện thoại Liên hệ qua cha365