Thẻ báo lỗi 53 và cách khăc phục như thế nào

Khi khách hàng gặp phải tình trạng nạp thẻ điện thoại nhưng thẻ báo lỗi 53, là do sai số seri hoặc sai mã thẻ

Bạn cần vào mail để xem lại thông tin mã số thẻ cào và số seri của thẻ. Sau đó thử lại.

Nếu không được thì hãy liên hệ tới bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để chúng tôi kiểm tra và phản hồi hồi lại trong thời gian sóm nhất.

Liên hệ qua số điện thoại Liên hệ qua cha365