Tôi có thể hủy lệnh rút tiền được không?

Bạn muốn hủy lệnh rút tiền, hệ thống Napthe365.com sẽ hủy lệnh cho khách hàng trong trường hợp hệ thống chưa chuyển tiền thành công thì sẽ hủy lệnh cho các bạn.

Nếu bạn đã thực hiện lệnh rút tiền về tìa khoản ngân hàng, nhưng sau đó bạn lại không muốn rút tiền nữa, bạn liên hệ với chúng tôi để chúng tôi kiểm tra. Nếu hệ thống chưa thực hiện lệnh rút tiền cho bạn thì sẽ hủy lệnh rút tiền cho quý khách.

>>> Tham khảo thêm:

Liên hệ qua số điện thoại Liên hệ qua skype