Mua mã thẻ điện thoại

Bảng chiết khấu khi mua thẻ

(Dành cho khách hàng là thành viên của hệ thống Napthe365.com)
Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
Viettel 500.000 VNĐ 2.5% 487.500 VNĐ
Viettel  300.000 VNĐ 2.5% 292.500 VNĐ
Viettel  200.000 VNĐ 2.5% 195.000 VNĐ
Viettel  100.000 VNĐ 2.5% 97.500 VNĐ
Viettel  50.000 VNĐ 2.5% 48.750 VNĐ
Viettel  30.000 VNĐ 0.5% 29.850 VNĐ
Viettel  20.000 VNĐ 0.5% 19.900 VNĐ
Viettel  10.000 VNĐ 0.5% 9.950 VNĐ

Chiết khấu thẻ game

( Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản Napthe365.com )

Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
FPT  500.000 VNĐ 3.5% 482.500 VNĐ
FPT  200.000 VNĐ 3.5% 193.000 VNĐ
FPT  100.000 VNĐ 3.5% 96.500 VNĐ
FPT  50.000 VNĐ 3.5% 48.250 VNĐ
FPT  20.000 VNĐ 1.5% 19.700 VNĐ
FPT  10.000 VNĐ 1.5% 9.850 VNĐ

Chiết khấu thẻ Virus, Data mobi

( Dành cho khách hàng đã đăng ký tài khoản Napthe365.com )

Sản phẩm Mệnh giá Chiết khấu Giá bán (VNĐ)
Data Mobi  84.000 VNĐ 7.5% 77.700 VNĐ
Data Mobi  56.000 VNĐ 7.5% 51.800 VNĐ
Data Mobi  42.000 VNĐ 7.5% 38.850 VNĐ
Data Mobi  28.000 VNĐ 7.5% 25.900 VNĐ
Data Mobi  20.000 VNĐ 7.5% 18.500 VNĐ
Data Mobi  14.000 VNĐ 7.5% 12.950 VNĐ

 

Liên hệ qua số điện thoại