Thẻ Garena
Thẻ FPT
Thẻ VTC
Thẻ Zing

Mệnh giá thẻ Garena

Thẻ garena 20k 20.000 vnđ

0.5% Giá bán: 19.900 VNĐ

Thẻ garena 50k 50.000 vnđ

3.5% Giá bán: 48.250 VNĐ

Thẻ garena 100k 100.000 vnđ

3.5% Giá bán: 96.500 VNĐ

Thẻ garena 200k 200.000 vnđ

3.5% Giá bán: 193.000 VNĐ

Thẻ garena 500k 500.000 vnđ

3.5% Giá bán: 482.500 VNĐ

Thẻ gate 10k 10.000 vnđ

0.5% Giá bán: 9.950 VNĐ

Thẻ gate 20k 20.000 vnđ

0.5% Giá bán: 19.900 VNĐ

Thẻ gate 50k 50.000 vnđ

3.5% Giá bán: 48.250 VNĐ

Thẻ gate 100k 100.000 vnđ

3.5% Giá bán: 96.500 VNĐ

Thẻ gate 200k 200.000 vnđ

3.5% Giá bán: 193.000 VNĐ

Thẻ gate 500k 500.000 vnđ

3.5% Giá bán: 482.500 VNĐ

Thẻ vinaphone 10k 10.000 vnđ

0.5% Giá bán: 9.950 VNĐ

Thẻ vinaphone 20k 20.000 vnđ

0.5% Giá bán: 19.900 VNĐ

Thẻ vinaphone 50k 50.000 vnđ

3.5% Giá bán: 48.250 VNĐ

Thẻ vinaphone 100k 100.000 vnđ

3.5% Giá bán: 96.500 VNĐ

Thẻ vinaphone 200k 200.000 vnđ

3.5% Giá bán: 193.000 VNĐ

Thẻ vinaphone 500k 500.000 vnđ

3.5% Giá bán: 482.500 VNĐ

Thẻ vietnamobile 10k 10.000 vnđ

0.5% Giá bán: 9.950 VNĐ

Thẻ vietnamobile 20k 20.000 vnđ

0.5% Giá bán: 19.900 VNĐ

Thẻ vietnamobile 50k 50.000 vnđ

3.5% Giá bán: 48.250 VNĐ

Thẻ vietnamobile 100k 100.000 vnđ

3.5% Giá bán: 96.500 VNĐ

Thẻ vietnamobile 200k 200.000 vnđ

3.5% Giá bán: 193.000 VNĐ

Thẻ vietnamobile 500k 500.000 vnđ

3.5% Giá bán: 482.500 VNĐ

Thông tin giao dịch

Bảng chiết khấu mua thẻ Garena

(Dành cho khách hàng là thành viên của hệ thống Napthe365.com)

Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
20.000 VNĐ 0.5% 19.900 VNĐ
50.000 VNĐ 3.5% 48.250 VNĐ
100.000 VNĐ 3.5% 96.500 VNĐ
200.000 VNĐ 3.5% 193.000 VNĐ
500.000 VNĐ 2.5% 482.500 VNĐ

Bảng chiết khấu mua thẻ Fpt(Gate)

(Dành cho khách hàng là thành viên của hệ thống Napthe365.com)

Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
10.000 VNĐ 0.5% 9.950 VNĐ
20.000 VNĐ 0.5% 19.900 VNĐ
50.000 VNĐ 3.5% 48.250 VNĐ
100.000 VNĐ 3.5% 96.500 VNĐ
200.000 VNĐ 3.5% 193.000 VNĐ
500.000 VNĐ 3.5% 482.500 VNĐ

Bảng chiết khấu mua thẻ VTC(Vcoin)

(Dành cho khách hàng là thành viên của hệ thống Napthe365.com)

Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
10.000 VNĐ 0.5% 9.950 VNĐ
20.000 VNĐ 0.5% 19.900 VNĐ
50.000 VNĐ 3.5% 48.250 VNĐ
100.000 VNĐ 3.5% 96.500 VNĐ
200.000 VNĐ 3.5% 193.000 VNĐ
500.000 VNĐ 3.5% 482.500 VNĐ

Bảng chiết khấu mua thẻ Zing

(Dành cho khách hàng là thành viên của hệ thống Napthe365.com)

Mệnh giá Chiết khấu Giá bán
10.000 VNĐ 0.5% 9.950 VNĐ
20.000 VNĐ 0.5% 19.900 VNĐ
50.000 VNĐ 3.5% 48.250 VNĐ
100.000 VNĐ 3.5% 96.500 VNĐ
200.000 VNĐ 3.5% 193.000 VNĐ
500.000 VNĐ 3.5% 482.500 VNĐ

Nạp tiền vào tài khoản

Phần mềm in mã thẻ

Liên hệ qua số điện thoại Liên hệ qua cha365